WERKWIJZE


Na uw aanmelding neemt de SODJ binnen 24 uur telefonisch contact met u op.
Daarna volgt een intakegesprek.
Dat kan telefonisch of persoonlijk, afhankelijk van de wens van de opdrachtgever en de aard van de opdracht.
Uiteraard bieden wij u ook de mogelijkheid om in eerste instantie een oriënterend gesprek met ons te voeren.

In het intakegesprek komen aan de orde:

·         kennismaken en uitleg over de SODJ
·         wat is het probleem?
·         welk resultaat wenst u, bijvoorbeeld alleen een oordeel of ook een advies?
·         welke opleverdatum heeft u voor ogen?
·         welke informatie gaat u leveren en wilt u die na afronding van de opdracht geretourneerd of vernietigd hebben?
·         de tijdbesteding
·         het tarief
·         afspraken over het voorschot
·         de geheimhoudingsovereenkomst.

Na het intakegesprek ontvangt u een offerte met een uitwerking van de bovenstaande elementen en een urenspecificatie.
Het is mogelijk dat voorafgaande aan het uitbrengen van de offerte nog telefonisch contact noodzakelijk is ter verfijning en
aanscherping van de gewenste informatie. 
Na ondertekening van de offerte door het SODJ bestuur en de opdrachtgever start de uitvoering van het onderzoek.