OPDRACHTGEVERS

SODJ kent de volgende opdrachtgevers:

1.    gemeenten i.c. Colleges van Burgemeester en Wethouders;

2.    advocaten/juristen;

3.    bijzondere curatoren;

4.    particuliere cliënten van instanties in de jeugdzorgketen, i.c. ouders en minderjarigen vanaf 16 jaar;

5.    instanties uit de jeugdzorgketen, zoals het AMHK, de Raden voor de Kinderbescherming, rechtbanken en Gerechtshoven en jeugdbeschermingsorganisaties.