DE ORGANISATIE

De SODJ heeft een bestuur bestaande uit drie leden, een gedragswetenschapper, een ervaringsdeskundige en een jurist.
De stichting maakt, ter uitvoering van zijn taken, gebruik van onafhankelijke, op hun vakgebied erkende deskundigen.
Deze zijn bij een beroepsvereniging aangesloten en gehouden aan de gedragscode van de SODJ.
Om hun onafhankelijkheid te waarborgen worden deze professionals alleen bekend gemaakt aan de opdrachtgever waarvoor zij hun advies uitbrengen.